HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03
 • Rozpočet
  16 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services – Research and Innovation Actions

Pôda podporuje poskytovanie celého radu ekosystémových služieb, ktoré sú nevyhnutné pre environmentálne, sociálne a hospodárske blaho ľudí. Mnohé z týchto služieb závisia od činností fascinujúcej a komplexnej siete pôdnych organizmov. Je potrebné ďalej preskúmať väzby medzi biodiverzitou pôdy, multifunkčnosťou pôdy a poskytovaním ekosystémových služieb. Je potrebné lepšie pochopiť celkovú organizáciu pôdnych organizmov a toho, ako tlaky a hnacie sily (vrátane ich interakcií) vyplývajúce z rôznych foriem využívania pôdy a zmeny klímy ovplyvňujú zloženie, funkcie, odolnosť a adaptačné kapacity pôdnej bioty a ich schopnosť podporovať viaceré ekosystémové služby.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal.

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh