HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Smart Networks and Services JU – výzva HORIZON-JU-SNS-2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  18.01.2022
 • Uzávierka
  26.04.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-SNS-2022
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír

Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) je európskym inštitucionalizovaným partnerstvom, ktoré súvisí s časťou Klaster 4: Digitalizácia, Priemysel, Vesmír programu Horizont Európa.

Dve hlavné misie partnerstva sú:

 • Podpora technologickej suverenity Európy v 6G realizáciou súvisiaceho programu výskumu a inovácií, ktorý vedie ku koncepcii a štandardizácii okolo roku 2025.
 • Posilnenie zavádzania 5G v Európe s cieľom rozvíjať vedúce digitálne trhy a umožniť digitálny a ekologický prechod hospodárstva a spoločnosti.

Partnerstvo SNS JU schválilo 15.12.2021 svoj pracovný program na roky 2021 – 2022, kde sú zverejnené plánované výzvy na podávanie projektových návrhov.  

Zoznam tém v rámci výzvy HORIZON-JU-SNS-2022:

SNS- Stream A – Smart Communication Components, Systems and Networks for 5G Evolution Systems

SNS-2022-STREAM-A-01-01: Green Radio technology (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-A-01-02: Ubiquitous Radio Access (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-A-01-03: Sustainable Capacity Networks (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-A-01-04: Evolved Architecture for Global Green Systems (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-A-01-05: Edge Computing Evolution (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-A-01-06: Trustworthy and Reliable End-to-end connectivity Software platforms (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-A-01-07: Real-time Zero-touch Service Technologies (JU RIA)

SNS- Stream B – Research for Revolutionary 6G Technology and systems

SNS-2022-STREAM-B-01-01: System Architecture (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-B-01-02: Wireless Communication Technologies and Signal Processing (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-B-01-03: Communication Infrastructure Technologies and Devices (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-B-01-04: Secure Service development and Smart Security (JU RIA)

SNS-2022-STREAM-B-01-05: 6G Holistic System (JU RIA)

SNS – Stream C – Smart Network & Services experimental infrastructure

SNS-2022-STREAM-C-01-01: SNS experimental Infrastructure (JU RIA)

SNS – Stream D – SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals

SNS-2022-STREAM-D-01-01: SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals (JU IA)

SNS Initiative Coordination and Support Actions (CSAs)

SNS-2022-STREAM-CSA-01: SNS operational (JU CSA)

SNS-2022-STREAM-CSA-02: SNS External Cooperation and Global 6G Events (G6GE)

Informačný deň k výzvam ako aj prezentácie z tohto informačného dňa sú zverejnené na webe.

SNS Brokerage platform 2022 je platforma pre hľadanie partnerov do pripravovaného projektového návrhu v rámci výzvy alebo na ponúknutie expertízy do projektového návrhu v prípade záujmu o participáciu ako partner v projektovom návrhu.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal, erh