HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Small scale biorefining in rural areas

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  25.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA-01
 • Rozpočet
  15 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-IA-01 Small scale biorefining in rural areas

Malorozmerné biorafinérie v oblasti vidieka:

 • Tieto návrhy majú za cieľ zlepšiť prístup vidieckych komunít k novým možnostiam využitia biomasy a pomôcť k rozvoju miestnych trhov, čím sa prispeje k hospodárskej a sociálnej udržateľnosti vidieckych oblastí.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh