HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA-06
 • Rozpočet
  15 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-06 Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

Selektívne, udržateľné výrobné postupy smerujúce k alternatívam k fosílnym chemickým stavebným blokom:

 • Cieľom tejto témy je podpora vývoja selektívnych a udržateľných výrobných postupov, ktoré by mohli nahradiť fosílne chemické stavebné bloky. Finančné prostriedky sú určené na podporu výskumu a vývoja nových materiálov, ktoré by mohli byť použité ako náhrada za fosílne materiály.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh