HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2023-D6-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  04.05.2023, 00:00
 • Uzávierka
  05.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2023-D6-01
 • Rozpočet
  30 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Výzva: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2023-D6-01)

Oblasti výzvy:

 • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
 • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 5. septembra 2023.

Vo výzve je spolu 13 tém z nich 9 typu RIA a 1 téma typu IA a dve typu CSA. Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy 30 000 00 EUR bude podporených približne 17 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: FTO, zverejnené 28.4.2023, mit