HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2022-D6-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.04.2022, 00:00
 • Uzávierka
  06.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2022-D6-02
 • Rozpočet
  91 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Cieľom výzvy “ Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru“ je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť „user friendly“ a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie. Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Oblasti výzvy:

 • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
 • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 29.4.2022, mit