HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2022-D6-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.10.2021, 09:00
 • Uzávierka
  12.01.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2022-D6-01
 • Rozpočet
  122 000 000 EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Cieľom výzvy “ Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru“ je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť „user friendly“ a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie. Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Oblasti výzvy:

 • Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) – prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita
 • Safety and resilience – per mode and across all transport modes – bezpečnosť a odolnosť pre všetky a naprieč všetkými dopravnými módmi

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2022-D6-01-01: European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-02: Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-03: Human behavioural model to assess the performance of CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-04: Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership) – IA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-05: Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership) – RIA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-06: Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users – RIA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-07: More resilient aircraft and increased survivability – IA

HORIZON-CL5-2022-D6-01-08: Safer navigation and tackling containership fires – IA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 12.10.2021, mit