HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  26.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-R-03
 • Rozpočet
  10 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-R-03 Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes

Robustné a optimalizované priemyselné biotechnológie a chemické/priemyselné biotechnologické procesy:

 • Téma sa zameriava na vývoj nových a lepších technológií pre priemyselné biotechnológie a chemické procesy. Očakáva sa návrh projektu, ktorý bude zameraný na zlepšenie procesov a využitia biotechnológií v priemysle, a to s cieľom vytvoriť nové produkty s lepšou výkonnosťou a zlepšiť environmentálnu udržateľnosť

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh