HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Resilient Value Chains 2024 (HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01)

Výzvy

  • Uzávierka
    07.02.2024, 17:00
  • Kontakt
  • ID výzvy
    HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01
  • Oblasť Horizontu
    Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 19.09.2023 sa otvorila nová výzva v rámci časti priemysel Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa – tu si môžete pozrieť dvojročný pracovný program na roky 2023-2024 (aktualizácia 31.03.2023). Výzva HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01 je tematicky zaradená pod Destináciou 2: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01:

Termín uzávierky výzvy: 07.02.2024 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tender Opportunities Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, erh