HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Resilient Value Chains 2023 Two Stage (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-TWO-STAGE)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  07.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-TWO-STAGE
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 08.12.2022 sa otvorila nová výzva z v rámci časti priemysel Pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024. Táto výzva je tematicky zaradená pod Destináciou 2: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-TWO-STAGE:

Tematický okruh: Strategic innovation markets driven by advanced materials

HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-32 Bioinspired and biomimetic materials for sustainable textiles (IA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-33 Smart sensors for the Electronic Appliances market (RIA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-34 Advanced (nano and bio-based) materials for sustainable agriculture (RIA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-37 Advanced materials for magnets in applications for the New Energies Market (RIA)

Výzva je plánovaná ako 2-fázová výzva:

uzávierka výzvy 1. fáza: 07.03.2023 17:00 Bruselského času, uzávierka výzvy 2. fáza: 05.10.2023 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh