HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Resilient Value Chains 2023 (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  08.12.2022
 • Uzávierka
  20.04.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Dňa 08.12.2022 sa otvorila nová výzva z v rámci časti priemysel Pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024. Táto výzva je tematicky zaradená pod Destináciou 2: Zvýšená autonómia v kľúčových strategických hodnotových reťazcoch pre odolný priemysel.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01:

Tematické okruhy: Raw Materials for EU open strategic autonomy and successful transition to a climate-neutral and circular economy

HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-02 Innovative technologies for sustainable and decarbonised extraction (RIA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-03 Technologies for processing and refining of critical raw materials (IA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-05 Recycling technologies for critical raw materials from EoL products (IA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-06 Earth Observation platform, products and services for raw materials (IA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-07 Expert network on Critical raw materials (CSA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-09 Recyclability and resource efficiency of Rare Earth based magnets (IA)

Tematický okruh: Safe and Sustainable by Design (SSbD) Chemicals and Materials

HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-21 Innovative methods for safety and sustainability assessments of chemicals and materials (RIA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-22 Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials (RIA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-23 Computational models for the development of safe and sustainable by design chemicals and materials (RIA)
Tematický okruh: Strategic innovation markets driven by advanced materials

HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-39 Coordination and knowledge sharing across materials development communities (CSA)

Tematický okruh: Improving the resilience of EU businesses, especially SMEs and Startups
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-42 Boosting generation and diffusion of advanced technologies in SMEs based on a supply chain model (CSA)
HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-44 Affordable Housing District Demonstrator (IA)

Termín uzávierky výzvy: 20.04.2023 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh