HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Resilient Infrastructure 2023 (HORIZON-CL3-2023-INFRA-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2023, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2023-INFRA-01
 • Rozpočet
  14,5 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Očakávaným výsledkom tejto výzvy sú stratégie pre odolnosť a autonómiu fyzických a digitálnych infraštruktúr, ktoré majú byť posilnené a životne dôležité spoločenské funkcie budú tak zabezpečené vďaka účinnejšej prevencii a pripravenosti ako je aj zaistenie odolnosti veľkých prepojených systémov v prípade komplexných hrozieb, prírodných katastrofických scenárov a pandémii.

Uvádzaný rozpočet na rok 2023 : 14,5 mil. EUR, podporené budú 3 projekty.

Oblasti výzvy:
Lepšia pripravenosť a reakcia na rozsiahle narušenia európskych infraštruktúr
Odolné a bezpečné mestské oblasti a smart cities

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2023-INFRA-01-01: Facilitating strategic cooperation to ensure the provision of essential services (IA)
HORIZON-CL3-2023-INFRA-01-02: Supporting operators against cyber and non-cyber threats to reinforce the resilience of critical infrastructures (IA)

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 23.novembra 2023.
Vo výzve sú spolu 2 témy z nich 2 typu IA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 14,5 000 00 EUR budú podporené približne 3 projekty.
HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Marta Kollárová

Zdroj: FTO, mak