HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Resilient Infrastructure 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2022-INFRA-01
 • Rozpočet
  11 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Cieľom tejto výzvy je formou vedecko-výskumných a inovačných projektov podporiť ochranu európskych infraštruktúr, čo umožní verejným a súkromným subjektom čeliť súčasným a vznikajúcim hrozbám. Stratégia bezpečnostnej únie definuje ochranu kritických infraštruktúr ako jednu z hlavných priorít EÚ a jej členských štátov na nasledujúce roky. Osobitný dôraz kladie na rastúcu vzájomnú prepojenosť infraštruktúr a na nové komplexné hrozby: technologické trendy ako použitie umelej inteligencie, rýchly vývoj sofistikovaných bezpilotných prostriedkov, vplyv prírodných a človekom spôsobených katastrof, významné hrozby ako napr. pandémia COVID-19 a iné neočakávané udalosti. Pripravenosť a ochrana infraštruktúry je technologicky náročná, je ovplyvnená rôznymi globálnymi trendami a z tohto dôvodu je potrebné ju podporovať cieleným bezpečnostným výskumom.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-01: Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure

HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02: Autonomous systems used for infrastructure protection

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb