HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.02.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01
 • Rozpočet
  42 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Výskum a inovácie so silným rozmerom sociálnych a behaviorálnych vied a s dôrazom na rodové aspekty podporia udržateľný, vyvážený a inkluzívny rozvoj vidieckych, pobrežných a mestských oblastí sa bude zameriavať na lepšie pochopenie rozdielnych vplyvov klimatických, environmentálnych, sociálno-ekonomických a demografických zmien na vidiecke, pobrežné a mestské oblasti s cieľom určiť spôsob, ako tieto zmeny premeniť na rovnaké príležitosti pre ľudí bez ohľadu na to, kde žijú, posilniť územnú súdržnosť a umožniť spravodlivý prechod; bude skúmať inovatívne spôsoby, ako prispôsobiť politické reakcie na zistené miestne výzvy na rôznych úrovniach riadenia a podporovať inovácie s cieľom umožniť komunitám vyvíjať, testovať a rozširovať riešenia, ktoré reagujú na globálne výzvy.

Témy výzvy:

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01: Boosting women-led innovation in farming and rural areas – RIA

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-02: Assessing and improving labour conditions and health and safety at work in farming – RIA

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-03: Integration of marine ecosystem service valuation, conservation and restoration in socio-economic models – IA

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-04: Social innovation in food sharing to strengthen urban communities’ food resilience – IA

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05: Assessing the socio-politics of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities – RIA

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh