HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Research and Innovation actions to support the implementation of the Climate-Neutral and Smart Cities Mission (HORIZON-MISS-2021-CIT-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.01.2022, 09:00
 • Uzávierka
  26.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-CIT-02
 • Rozpočet
  117 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Výzva je zameraná na podporu a propagáciu stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

Transformácia miest v rámci misie sa zameria na týchto 5 oblastí:

 • Model transformácie mesta na inovačné centrá
 • Nové formy participatívneho riadenia
 • Ekonomický a finančný model pre oblasť klímy
 • Model „integrovaného mestského plánovania“
 • Inteligentné dátové systémy a platformy

Témy výzvy:

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030 (IA)

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility (IA)

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03: Framework Partnership Agreement (FPA) for the Climate-Neutral and Smart Cities Mission Platform (FPA)

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04: Positive Clean Energy Districts (IA)

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05: Global cooperation and exchange on urban climate neutrality (CSA)

Pracovný program pre výskumno-inovačné misie WP 2021-2022

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mit