HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 09:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01
 • Rozpočet
  115 315 382 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Adaptácia na zmenu klímy

V roku 2022 bude výzva HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01 podporovať vývoj a testovanie riešení zameraných na jeden alebo viacero systémov, ktoré sú definované v Implementačnom pláne misie (Mission Implementation Plan). Tieto systémy boli pri vzniku misie označené za kľúčové pre budovanie odolnosti voči zmene klímy. Výzva podporí rozvoj vyváženého portfólia riešení pre rôzne klimatické riziká a rôzne biogeografické regióny, ako ich definovala Európska environmentálna agentúra (EEA). Misia poskytne najnovšie poznatky a identifikuje kľúčové nedostatky v oblasti podmienok umožňujúcich budovanie odolnosti voči zmene klímy vo všetkých fázach (plánovanie, reakcia, adaptácia). Pôjde o začlenenie digitálnych technológií do monitorovania, modelovania a simulácie klimatických rizík, uvoľnenie finančných zdrojov na zlepšenie financovateľnosti adaptačných riešení, definovanie osvedčených postupov pri poskytovaní poistných produktov (climate-relevant insurance products), vrátane finančných nástrojov na riadenie dočasných rizík (market or climate-induced temporary risks) a využitie nových inovatívnych prístupov pre transfer klimatických rizík na subjekty z poisťovacieho sektora.

Témy výzvy:

tématyp projektu rozpočet na tému v v mil. EURodporúčaný rozpočet na projekt v mil. EURpredpokladaný počet podporených projektov
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01RIA6.002.00 – 3.002
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-02RIA6.005.00 – 6.001
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-03RIA6.002.00 – 3.002
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04RIA6.005.00 – 6.001
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-05RIA3.002.00 – 3.001
HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06IA88.3212.00 – 20.005

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 – 20 mil. EUR v závislosti od témy.

Typ projektov: 5 x RIA a 1 x IA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: 12

Aktualizovaný Pracovný program 2021-2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, 11.5.2022