HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Research and Innovation actions for support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission (HORIZON-MISS-2022-CIT-01)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.04.2022, 09:00
 • Uzávierka
  06.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-CIT-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01
 • Rozpočet
  42 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Výzva: Research and Innovation actions for support the implementation of the Climate-neutral and Smart Cities Mission (HORIZON-MISS-2022-CIT-01)

Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Výzva je zameraná na podporu a propagáciu stovky európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na centrá experimentovania a inovácie.

Transformácia miest v rámci misie sa zameria na týchto 5 oblastí:

 • Model transformácie mesta na inovačné centrá
 • Nové formy participatívneho riadenia
 • Ekonomický a finančný model pre oblasť klímy
 • Model „integrovaného mestského plánovania“
 • Inteligentné dátové systémy a platformy

Témy výzvy:

Pracovný program pre výskumno-inovačné misie WP 2021-2022 (text výzvy a témy od str. 161)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: F&T OP, mit, 3.5.2022