HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Towards local community-driven business models: regenerative ocean farming

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-10
 • Rozpočet
  3 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-10 Towards local community-driven business models: regenerative ocean farming – Coordination and Support Action

Táto téma je zameraná na podporu rozvoja udržateľných miestnych iniciatív pre regeneračné oceánske poľnohospodárstvo, urýchlenie ich využívania, predvídanie a plánovanie potrebných budúcich investícií. Činnosti sa zamerajú na posúdenie technickej a prevádzkovej uskutočniteľnosti, ako aj hospodárskej životaschopnosti komunitných iniciatív v oblasti regeneratívneho oceánskeho poľnohospodárstva, ktoré sú založené na jednotlivých lokalitách.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh