HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Food -Regenerative Agriculture University Programme for Agronomists

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    28.08.2023
  • Uzávierka
    16.10.2023, 17:00
  • Oblasť Horizontu
    Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Výzva EIT Food má za cieľ vybrať akademickú organizáciu alebo skupinu organizácií vedenú akademickým partnerom, ktorý poskytne kvalitný praktický vzdelávací program na školenie agronomických poradcov v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva.

Program, prístup k realizácii, moduly aj obsah musí zohľadňovať špecifiká danej oblasti a musí zapadať do rámca EIT Food na zabezpečenie kvality vo výučbe a vzdelávaní.

Viac informácií a podmienky výzvy sú zverejnené na stránke EIT Food.

Zdroj: EIT Food, 28.8.2023, nakh