HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA-04
 • Rozpočet
  15 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-IA-04 Recycling bio-based plastics increasing sorting and recycled content (upcycling)

Recyklácia bio-plastov zvyšovaním triedenia a podielu recyklovaného obsahu (upcyklovanie):

 • Cieľom tejto témy je podpora recyklácie bio-plastov. Finančné prostriedky sú určené na zlepšenie triedenia a zvyšovanie podielu recyklovaného obsahu, čo pomôže znížiť množstvo odpadu a zlepšiť environmentálnu udržateľnosť.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh