HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02
 • Rozpočet
  15 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02 Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality

Výroba bezpečných, udržateľných a účinných bio-hnojív na zlepšenie zdravia a kvality pôdy:

 • Táto téma sa zameriava na vývoj nových hnojív na biologickom základe, ktoré budú bezpečné, udržateľné a účinné na zlepšenie zdravia a kvality pôdy. Cieľom je podporiť udržateľné poľnohospodárstvo a minimalizovať používanie chemických hnojív.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh