HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  23.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  20.10.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01
 • Rozpočet
  3 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Rakovina

HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01: Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer – CSA

Podporené bude vybudovanie spoločnej európskej platformy UNCAN.eu, ktorá sa bude koncentrovať na dôkladné porozumenie rakoviny. Platforma je otvorená pre národné/regionálne systémy zdravotníctva a iné relevantné verejné inštitúcie, výskumné organizácie, súkromných investorov, pacientske organizácie a pod.

Cieľom platformy je:

 • rozvíjanie existujúcich výskumných infraštruktúr a investícií do vývoja modelov a technológií v súvislosti s nedostatočne preskúmanými typmi rakoviny
 • vytvorenie strategického programu v oblasti rakovinového výskumu
 • integrácia inovatívnych modelov a technológií s dátami o pacientoch, vzorkami a biomarkermi
 • interoperabilita údajov a ich opätovné využitie v súlade s ochranou údajov a princípmi FAIR

Dôležité je prepojenie s ESFRI infraštruktúrami a iniciatívou EOSC, ako aj ďalšími medzinárodnými iniciatívami, ktoré sa venujú či už výskumu, alebo zhromažďovaniu dát v oblasti rakoviny (napr. 1+Million  Genomes, SPECTA). Odporúčané sú synergie s európskymi partnerstvami, ako napr. EP pre inovatívne zdravie, EP pre personalizovanú medicínu, EP v oblasti transformácie systémov zdravotnej starostlivosti, EP pre zriedkavé ochorenia.

Očakáva sa široké regionálne zastúpenie spolupracujúcich organizácií vrátane menej rozvinutých regiónov alebo regiónov z krajín usilujúcich sa o zvýšenie výskumného a inovačného potenciálu.

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob