HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  20.10.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-01
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

Téma: HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01 Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge

Život na Zemi závisí od zdravých pôd. Aj keď je pôda unikátnym ekosystémom, má spoločnosť o jeho význame vo všeobecnosti nízke povedomie. Nedostatočné vzdelanie a chápanie často podporuje degradáciu pôdy a stratu pôdnej kapacity pre zabezpečenie funkcií od ktorých sme závislí. Správcovia pôdy aj urbanisti potrebujú bezprostredný prístup k využiteľným poznatkom a poradenstvu, aby mohli podporiť udržateľný manažment pôdy.

Navrhované aktivity pripravia pôdu pre rýchly nástup činnosti misie. Návrhy budú preto:

 • identifikovať potreby pôdy a riešiť rôzne systémy užívania pôdy. Poznatky o stave pôdy a hlavných problémoch zdravia pôdy sa stanú východiskom pre odporúčania opatrení a činností živých laboratórií a majákov,
 • vytvoriť nástroje podporujúce networking a výmenu poznatkov na úrovni regionálnej či miestnej a v príslušných regiónoch vytvoriť odborné komunity,
 • vypracovať modelový podnikateľský plán pre živé laboratóriá a majáky,
 • zlepšiť poznatkovú bázu,
 • prepojiť existujúce online zdroje informácií o pôde a vytvoriť jeden bol pre prístup k týmto informáciám,
 • prepojiť one-stop shop s najlepšími online materiálmi a inšpirovať a spájať občanov s témami o zdraví pôdy,
 • podporovať príklady vzdelávania o pôde a sociálnych inováciách v a zvyšovať chápanie pôdy verejnosťou ako takou.

Podrobné informácie a podmienky výzvy nájdete na Funding and Tenders Opportunities portale.