HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.07.2021, 00:00
 • Uzávierka
  26.10.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01
 • Rozpočet
  4 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Táto téma umožní národným, regionálnym a/alebo lokálnym autoritám z členských štátov EÚ, asociovaných krajín k programu a/alebo európskych regiónov zodpovedných za inovačné politiky a programy v spolupráci so subjektami zo súkromného sektora a subjektami výskumu a inovácií pripraviť spoločné viac ročné programy aktivít (akčné plány) s cieľom posilniť ich účinnosť, kapacity a prepojenia a spoločne čeliť výzvam na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií