HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  14.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

Téma výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01-01 Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement

Cieľom tejto akcie je pripraviť implementácu misie Oceán, moria a vody s osobitným zameraním na podporu účinného a včasného zavedenie výskumného a inovačného jadra misie a zapojenia občanov a zainteresovaných strán v čase určovania, navrhovania a vykonávania misie.

Táto akcia má v spolupráci so základnou sieťou misie pripraviť pôdu pre účinné nasadenie misie, identifikáciu, ďalšie rozšírenie a plné využitie demonštračných majákov, vrátane ďalších aktivít definovaných vývou.

Viac informácii a podrobné podmienky nájdete na portále Funding & tender opportunities.