HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

POSILNENIE ŠTANDARDIZÁCIE Z DÔVODU URÝCHLENIA VYUŽITIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU PODPORENÝCH PROJEKTOV

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-32
 • Rozpočet
  2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je podporiť vývoj nových štandardov, príp. revíziu existujúcich, aby tieto reflektovali nové podmienky na trhu a v priemysle. Výsledkom toho by malo byť lepšie umiestňovanie nových technológií na trhu.

Výška grantu je do 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy