HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

POSILNENIE CIRKULÁCIE MOZGOV – ERA FELLOWSHIPS

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  29.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.10.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-02
 • Rozpočet
  8 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je výšiť atraktivitu inštitúcií v krajinách s nižšou VaI výkonnosťou pre výnimočných vedcov a zvýšiť záujem vedcov o pôsobenie v týchto inštitúciách. ERA fellowship bude poskytnutý všetkým výnimočným vedcom, ktorí majú záujem o dočasné pôsobenie v inštitúcii z krajiny s nižšou VaI výkonnosťou.

Výška grantu závisí od trvania projektu a krajiny pôsobenia vedca

Projekty je možné podávať 12. 10. 2021.

Plné znenie výzvy