HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PODPORA ZMIEN V HODNOTENÍ VÝSKUMU A VÝSKUMNÍKOV Z DÔVODU OCENENIA PRAKTÍK OTVORENEJ VEDY

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-45
 • Rozpočet
  2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom projektu je zmapovanie existujúcich a návrh nových metód a metodológií na meranie výskumu a výskumníkov.

Výška grantu je do 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23.9.2021

Plné znenie výzvy