HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PODPORA PRE TVORCOV POLITÍK – PROGRAMOVÁ ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE MEDZI NÁRODNÝMI VÝSKUMNO-INOVAČNÝMI PROGRAMAMI

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-09
 • Rozpočet
  2 - 3 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom výzvy je zosúladiť Európske, národné a regionálne programy, podporujúce vedu, výskum a inovácie tak, aby sa vzájomne dopĺňali. V poslednom období bolo z európskych zdrojov podporených okolo 250 VaI iniciatív, ktoré je potrebné zmapovať, vzájomne prepojiť a zosúladiť.

Výška grantu sa môže pohybovať medzi 2-3 mil. EUR

Výzva je 1-fázová a žiadosti je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy