HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PODPORA A UPLATNENIE OBČIANSKEJ VEDY V EURÓPSKOM VÝSKUMNOM PRIESTORE

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-61
 • Rozpočet
  5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zvýšiť počet nových experimentálnych iniciatív zameraných na občiansku vedu a zvýšiť počet občanov, zapojených do vedy.

Výška grantu je okolo 5 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy