HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  20.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-R-01
 • Rozpočet
  10 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-R-01 Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production

Fytomanagement; liečba pôdy priemyselnými plodinami, využitie kontaminovaných a salinizovaných pozemkov na výrobu priemyselných plodín:

 • Téma sa zameriava na využitie priemyselných plodín na liečbu pôdy a na výrobu priemyselných plodín na kontaminovaných a slaných pozemkoch. Očakáva sa návrh projektu, ktorý umožní optimalizovať využitie pôdy a zlepšiť kvalitu pôdy, čím by sa vytvorili nové možnosti pre využitie pozemkov a výrobu priemyselných plodín.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh