HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pathways to Synergies (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  28.03.2023, 00:00
 • Uzávierka
  28.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04)
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Synergie medzi programom Horizont Európa a programami kohéznej politiky, najmä Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR), ale aj INTERREG a Fondom odolnosti a obnovy (RRF), sú nástrojom pre rozširujúce tzv. widening krajiny, aby dohnali svoju výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií a znížili rozdiely medzi inováciami v Európe.

Aj keď sa takéto synergie už riešia v rámci akcií Teaming a Excellence Hubs v rámci tohto pracovného programu, tieto nástroje nezachytávajú celú škálu možných synergií a je potrebné ich doplniť osobitným systémom. Podľa návrhu EK pre „Synergie medzi Horizontom Európa a EFRR“ ten predstavuje nové príležitosti na dosiahnutie operačných synergií medzi Horizontom Európa a EFRR, vrátane známok výnimočnosti, prevodu, kumulatívneho financovania, kombinovaného financovania (spolufinancované a inštitucionalizované partnerstvá), Teaming a synergie smerom nahor/nadol.

Táto pilotná výzva ponúka príležitosti na podnietenie konkrétnej realizácie obzvlášť sľubných sekvenčných synergií v dvoch rôznych spôsoboch, či už podporujúce režim synergie smerom nahor: a) alebo režim synergie po smere; b), kde prvý sa zameriava na rozvoj ľudských zdrojov a internacionalizáciu a druhý na valorizácia a upscaling výsledkov výskumu smerom k predajným riešeniam.

Text výzvy

Kontakt v SR pre viac informácií: NCP – Kvetoslava Papanová