HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerships in Health (2023) (HORIZON-HLTH-2023-CARE-08)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  13.04.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2023-CARE-08
 • ID témy
  HORIZON-HLTH-2023-CARE-08-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Téma výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-CARE-08-01 – European Partnership on Personalised Medicine – Co-fund

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 100 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 100 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 04.01.2023, mob