HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerships in Health (2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03
 • Rozpočet
  30 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

Téma výzvy:

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01: European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research – COFUND

Partnerstvo ERA for Health má ambíciu stať sa poprednou európskou iniciatívou pre flexibilné spoločné plánovanie výskumných a inovačných programov súvisiacich so zdravím zahŕňajúce širokú škálu európskych organizácií.

Toto partnerstvo bude otvorené najmä pre organizácie z verejného sektora financujúce výskum v oblasti zdravia na národnej a regionálnej úrovni v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k programu Horizont Európa. Partnerstvo bude integrovať oblasti výskumu a inovácií, ktoré pokrývali v minulosti iniciatívy ako ERANET, Joint Programming Innitiatives (JPI), ako aj klinické skúšania.

Partnerstvo bude pozostávať z dvoch fáz. 1. fáza bude trvať dva roky a bude integrovať najrelevantnejšie európske iniciatívy a realizovať spoločné výzvy predovšetkým v oblasti ochorení súvisiacich s výživou a životným štýlom, kardiovaskulárnymi ochoreniami a nanomedicínou. Počas 2. fázy budú spustené nadnárodné výzvy pre klinické štúdie a tiež výzvy v ďalších prioritných oblastiach.

Pracovný program pre klaster 1 Zdravie (2021 – 2022)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 12.01.2022, mob