HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Optimised forest-based value chains for high-value applications and improved forest management

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.04.2023, 00:00
 • Uzávierka
  26.09.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JU-CBE-2023
 • ID témy
  HORIZON-JU-CBE-2023-R-02
 • Rozpočet
  10 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

HORIZON-JU-CBE-2023-R-02 Optimised forest-based value chains for high value applications and improved forest management

Optimalizované reťazce hodnoty založené na lesoch pre aplikácie s vysokou hodnotou a vylepšený lesný manažment:

 • Téma sa zameriava na zlepšený lesný manažment a využitie lesov pre aplikácie s vysokou hodnotou. Očakáva sa návrh projektu, ktorý bude zahŕňať nové technológie a metódy, ktoré umožnia optimalizovať lesný manažment a zvýšiť výkon lesného hospodárstva.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli.

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh