HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

OCHRANA VYSOKOŠKOLSKÝCH A VÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ PRED KONVENČNÝMI A NEKONVENČNÝMI HROZBAMI

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-50
 • Rozpočet
  1 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom výzvy je zvýšenie odolnosti VaV inštitúcií voči hrozbám, zabezpečenie prepojenia takýchto inštitúcií a optimalizácia VaV infraštruktúry a zdrojov.

Výška grantu sa môže pohybovať okolo 1 mil. EUR

Výzva je 1-fázová a žiadosti je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy