HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Next generation soil advisors

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-08
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-08: Next generation soil advisors – RIA

Cieľom tejto témy je podporiť vznik špecializovaných pôdnych poradcov a posilniť zručnosti existujúcich poradcov. Návrhmi tiež treba podporiť zavádzanie inovácií pre udržateľné postupy obhospodarovania pôdy.

Riešitelie svojimi aktivitami majú:

 • identifikovať, mapovať a spájať – aj v rámci poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS) – hlavných aktérov
 • preverovať existujúce vzdelávacie zdroje a nástroje (t. j. digitálne nástroje, siete, vzdelávacie zdroje atď.)
 • rozvíjať, testovať a vymieňať si najlepšie postupy v oblasti učebných osnov, nástrojov a metód na posilnenie zručností a kompetencií pôdnych poradcov
 • vytvoriť testovacie dôvody pre nové formy poradenstva v pôde a (digitálne) nástroje, výmenu poznatkov peer-to-peer a experimentovanie založené na odborníkoch, najmä pokiaľ ide o riadenie živín, organického uhlíka v pôde a biodiverzity
 • vypracovať komplexný súbor zdrojov v rôznych jazykoch EÚ na odbornú prípravu poradcov v oblasti pôdy

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah