HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Next generation of scientific instrumentation, tools, methods, and advanced digital solutions for RIs (2023)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  09.03.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2023-TECH-01
 • Rozpočet
  25 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Téma výzvy:

HORIZON-INFRA-2023-TECH-01-01: New technologies and solutions for reducing the environmental and climate footprint of RIs – RIA

Cieľom tejto témy je prinášať inovatívne technológie a riešenia, ktoré znižujú environmentálnu a klimatickú stopu výskumných infraštruktúr počas celého životného cyklu infraštruktúry. Návrhy by mali identifikovať spoločné metodiky medzi príslušnými výskumnými infraštruktúrami, posúdiť vplyv na životné prostredie a stratégie na jeho zníženie, ako aj zvýšenie efektívnosti širšieho ekosystému.

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 09.12.2022, mob