HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Next generation of scientific instrumentation, tools and methods (2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  20.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-INFRA-2022-TECH-01
 • Rozpočet
  110 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Výskumné infraštruktúry

Téma výzvy:

HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01: R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods – RIA

Cieľom je poskytnúť inovatívne vedecké prístroje, nástroje a metódy, ktoré posúvajú súčasný stav európskych výskumných infraštruktúr (VI) a vykazujú transformačný potenciál v prevádzke VI. Súvisiaci vývoj by mal viesť k podpore nových oblastí výskumu a/alebo širšej komunite používateľov vrátane zástupcov z priemyslu.

Projektové návrhy by sa mali zaoberať všetkými nižšie uvedenými aspektmi:

 • výskum a vývoj nových vedeckých prístrojov, nástrojov a metód pre výskumné infraštruktúry so zohľadnením efektívnosti zdrojov a vplyvov na životné prostredie;
 • validácia ich technológie a prototypovanie;
 • školenie pracovníkov VI na obsluhu a používanie týchto nových riešení;
 • inovačný potenciál pre priemyselné využitie riešení a/alebo pre benefity pre spoločnosť.

Konzorciá musia zahŕňať aspoň 3 rôzne výskumné infraštruktúry, pričom každá z nich je infraštruktúra ESFRI a/alebo konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) alebo iná výskumná infraštruktúra európskeho záujmu (t. j. výskumná infraštruktúra, ktorá dokáže prilákať používateľov z EÚ alebo pridružených krajín iných, ako je krajina, kde infraštruktúra sa nachádza). Zapojiť by sa tiež mali ďalší technologickí partneri vrátane priemyslu a MSP s cieľom podporovať inovácie a zdieľanie znalostí prostredníctvom spoločného rozvoja nových technických riešení pre výskumné infraštruktúry.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 10 mil. EUR.

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 19.01.2022, mob