HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Network for innovative solutions for the future of democracy

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  16.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  21.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02
 • ID témy
  HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01
 • Rozpočet
  3 mil. Euro €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Cieľom výzvy je vytvoriť sieť výskumníkov v oblasti demokracie spolu s odborníkmi z praxe v oblasti občianskej participácie, deliberácie a občianskeho vzdelávania v rámci celej Európy, ktorá by združovala aktérov z členských štátov a pridružených krajín reprezentujúcich rôzne časti Európy. Takáto sieť by mala prispieť k budúcej európskej politike na posilnenie a obnovu demokracie v Európe v súlade s prioritami Komisie. Projekt by mal trvať minimálne 36 mesiacov.

Výzva: Reshaping democracies II (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02)

Téma: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01: Network for innovative solutions for the future of democracy / Sieť pre inovatívne riešenia pre budúcnosť demokracie

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.5.2022