HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Staff Exchanges 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  07.10.2021, 00:00, 07.10.2021, 00:00, 07.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  09.03.2022, 17:00, 09.03.2022, 17:00, 09.03.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2021-SE-01, HORIZON-MSCA-2021-SE-01, HORIZON-MSCA-2021-SE-01
 • Rozpočet
  72,5 mil., 72,5 mil., 72,5 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

MSCA Staff Exchanges 2021 (HORIZON-MSCA-2021-SE-01)

Grantová schéma podporí inovatívnu medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom výmeny zamestnancov a zdieľania znalostí a nápadov vo všetkých fázach inovačného reťazca.

Projekty by mali prispieť k týmto očakávaným dopadom:

 • zvýšiť medzinárodnú, interdisciplinárnu a medzisektorovú mobilitu výskumných, technických, administratívnych a riadiacich pracovníkov prostredníctvom výskumných sietí a spoluprác;
 • posilnenie základne ľudského kapitálu v oblasti výskumu a inovácií;
 • podporovať kultúru otvorenej vedy, inovácií a podnikania.

Uchádzačom môžu byť organizácie z akademického a neakademického sektora (vrátane malých a stredných podnikov) z celého sveta. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Text výzvy HORIZON-MSCA-2021-SE-01

Podrobné Informácie pre žiadateľov

Kontakt v SR pre viac informácií