HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.09.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2022-PF-01
 • Rozpočet
  257 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Granty pre projekty individuálnych riešiteľov, ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a mobility (medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzi-sektorovej).

Cieľom je vybaviť výskumných pracovníkov novými zručnosťami a kompetenciami s cieľom nájsť riešenia súčasných a budúcich výziev, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho výskumného projektu v akejkoľvek oblasti.

Financovanie formou jednotkových nákladov (unit costs) je k dispozícii pre projekty s trvaním 2 – 3 roky. Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou.

Text výzvy 

Užitočné informácie:

Krátky webinár k schéme MSCA PF

Ak máte záujem o účasť na praktickom inštruktážnom workshope pre podávateľov, kontaktujete MSCA NCP

Užitočné dokumenty:

Guide for applicants 

Annotated Proposal template

Project proposal – Technical description (Part B) s inštrukciami k vypĺňaniu) 

Kontakt v SR pre viac informácií, tréning a podporu podávateľov.