HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.10.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2021-PF-01
 • Rozpočet
  242 mil. € €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Granty pre projekty individuálnych riešiteľov, ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom tréningu a mobility (medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzi-sektorovej).

Cieľom je vybaviť výskumných pracovníkov novými zručnosťami a kompetenciami s cieľom nájsť riešenia súčasných a budúcich výziev, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho výskumného projektu v akejkoľvek oblasti.

Financovanie formou jednotkových nákladov (unit costs) je k dispozícii pre projekty s trvaním 2 – 3 roky. Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou.

Text výzvy

MSCA Postdoctoral Fellowship

Kontakt v SR pre viac informácií.