HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska noc výskumníkov 2022-2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  07.10.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01
 • Rozpočet
  15.5 mil. € €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Cieľom výzvy je prostredníctvom Európskej noci výskumníkov priblížiť výskum širokej verejnosti, predstaviť úlohu vedy pre spoločnosť, jej vplyv na každodenný život, či zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka. Súčasťou projektu môžu byť aj prípravné či následné podujatia menšieho rozsahu a návštevy výskumníkov do škôl, s cieľom komunikovať o spoločenských výzvach a o kľúčovej úlohe výskumu pri ich riešení.

Projekt podáva organizácia alebo konzorcium so sídlom v EÚ alebo asociovanej krajine. Financovanie formou lump sum je k dispozícii pre projekty s maximálnym trvaním 2 roky.

Text výzvyKontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 22.6.2021, zur