HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Doctoral Networks 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00, 22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  16.11.2021, 17:00, 16.11.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2021-DN-01, HORIZON-MSCA-2021-DN-01
 • Rozpočet
  402.95 mil., 402.95 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Grantová schéma podporí realizáciu doktorandských programov prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe a mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na produkty a služby.

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Text výzvy

MSCA Doctoral Networks

Kontakt v SR pre viac informácií.