HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Doctoral Networks 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  15.11.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2022-DN-01-01
 • Rozpočet
  427,3 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Grantová schéma podporí realizáciu medzinárodných výskumno-tréningových doktorandských programov, prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych odvetví v Európe aj mimo nej. Cieľom je vyškoliť kreatívnych, inovatívnych a podnikavých doktorandov, ktorí sú schopní premeniť vedomosti a nápady na inovácie, produkty a služby.

Uchádzačom môžu byť rôzne partnerstvá univerzít, výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, podnikov (vrátane malých a stredných podnikov) a iných sociálno-ekonomických subjektov. Musí sa jednať o najmenej tri nezávislé právne subjekty, každý so sídlom v inom členskom alebo pridruženom štáte programu Horizont Európa. K tomuto minimu sa môže pripojiť akýkoľvek subjekt z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Text výzvy

Užitočné dokumenty:

Guide for applicants 

Annotated Proposal template

MSCA Work programme 2021-2022

Ďalšie užitočné informácie:

Webinár k schéme MSCA DN

Kontakt v SR pre viac informácií