HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA COFUND 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.10.2021, 00:00, 12.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  10.02.2022, 17:00, 10.02.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01, HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01
 • Rozpočet
  89 mil., 89 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy a programy postdoktorandských štipendií ktoré majú vplyv na posilnenie ľudských zdrojov v oblasti výskumu a inovácií na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Projekty by mali prispieť k týmto očakávaným dopadom:

 •     zvýšenie kvality odbornej prípravy a tréningu výskumníkov
 •     zvýšenie globálnej atraktívnosti a reputácie zúčastnených organizácií
 •    posilnenie výskumno-inovačnej kapacity zúčastnených organizácií
 •    zvýšenie príspevku zúčastnených organizácií k miestnym, regionálnym a/alebo národným sociálno-ekonomickým ekosystémom
 •    feedback výsledkov výskumu do výučby a vzdelávania v zúčastnených organizáciách.

Očakávaný dopad programov financovaných cez MSCA COFUND na doktorandov alebo postdoktorandov:

 •     lepšia zamestnanosť a kariérne vyhliadky v rámci akademickej obce aj mimo nej
 •     rozšírený súbor zručností a kompetencií súvisiacich s výskumom ale aj prenosných zručností (transferable skills)
 •     inovatívne myslenie získané na základe interdisciplinárnych a medzisektorových skúseností
 •     rozvoj zručností v oblasti networkingu a komunikácie s vedeckými kolegami, ako aj so širokou verejnosťou

Text výzvy HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01

Podrobné Informácie pre žiadateľov

Kontakt v SR pre viac informácií