HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05
 • Rozpočet
  14 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05 Monitoring, reporting and verification of soil carbon and greenhouse gases balance – Research and Innovation Actions

Úspech uhlíkového poľnohospodárstva v Európe sa bude posudzovať podľa množstva a dlhovekosti sekvestrácie uhlíka v rastlinách a pôdach. Na úspešné zvýšenie uhlíkového poľnohospodárstva a vytvorenie dlhodobých obchodných perspektív bude nevyhnutné štandardizovať metodiky a pravidlá monitorovania, podávania správ a overovania ziskov alebo strát v sekvestrácii uhlíka. Bez vysokého stupňa transparentnosti, environmentálnej integrity a štandardizácie metodiky budú kupujúci váhať s kvalitou ponúkaných úverov na uhlíkové poľnohospodárstvo. Okrem toho bude pre správcov pôdy ťažké odhadnúť ich potenciálne príjmy a tvorcovia politík sa zdráhajú povoliť využívanie takýchto úverov na dodržiavanie predpisov v regulačnom rámci. V dôsledku toho bude náročné rozvíjať úspešný trh.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh