HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MODELOVANIE A KVANTIFIKOVANIE DOPADU PRAKTÍK OTVORENEJ VEDY

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  23.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-40
 • Rozpočet
  2 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

Cieľom je zabezpečiť štruktúrovanú evidenciu vedeckých, spoločenských a ekonomických dopadov princípu otvorenej vedy, doplnenú o nové metódy, nástroje a informácie, slúžiace na ich meranie.

Výška grantu je okolo 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy