HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Danube river basin lighthouse – coordination activities

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04 Danube river basin lighthouse – coordination activities – CSA

Časť pracovného programu Mission Ocean, seas and water definuje lighthouses ako centrá a platformy podporujúce vývoj a zavádzanie transformačných inovačných riešení vo všetkých formách – technologických, sociálnych, obchodných, riadiacich, zabezpečujúcich rýchly pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov misie a významný vplyv na spoločnosť v povodí riek a morských oblastiach prostredníctvom vedy a techniky. Lighthouse misie by mal dodržiavať lighthouse implementation charter ako politický záväzok členských štátov/asociovaných krajín a regiónov realizovať ciele majáka..

Návrhy spoja komplementárne verejné a/alebo súkromné organizácie a siete a integrujú heterogénne odborné znalosti na podporu zavádzania lighthouse v povodí Dunaja vrátane jeho delty (Danube river basin lighthouse) a poskytnú široké portfólio služieb zabezpečujúcich vývoj a zavádzanie inovačných riešení na riešenie cieľov misie Oceán, moria a vody v oblasti majáka (lighthouse).

Pre viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh